Projektas „Kokybės krepšelis“

Informuojame, jog mūsų gimnazija atrinkta dalyvauti projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“ kaip viena iš 150 mokyklų, turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas). Plačiau apie projektą: „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis

Gimnazijos Kokybės krepšelio planą rasite čia

Kokybės krepselis

Projektas „BiMo: dvikalbystė vienakalbėje aplinkoje“

Mūsų mokykla kaip asocijuoti partneriai prisijungė prie tarptautinio projekto: ,,BiMo: dvikalbystė vienakalbėje aplinkoje“ (orig. BiMo: Bilingualism in Monolingual Contexts). Šis projektas truks 2 metus.

 

„BiMo“ projekto metu bus gilinamasi į dvikalbių švietimo programų vystymą atliepiant tikslinės grupės (mokytojų, tėvų vaikų) dalyvių padėtį ir poreikius, taip pat siekiama bendradarbiauti su dvikalbį mokymą teikiančiomis institucijomis, keistis gerąja patirtimi.

 

 

Skaityti daugiau…