Logopedė Anna Lankene (A.Mickevičiaus g. 54)

Darbo laikas

Meninio ugdymo (šokio) pedagogė Lina Čiegienė

Darbo laikas

Meninio ugdymo (muzika) pedagogė Irina Sobčiukienė: (A.Mickevičiaus g. 54)

Darbo laikas

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra)  mokytojas Tomas Švelpa

Darbo laikas