IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0073 „LEAN MODELIO DIEGIMAS KRETINGOS RAJ. IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE“

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR.09.2.1.-ESFA-K-728-02-0067 ,,LEAN MODELIO DIEGIMAS ŠIAULIŲ M. IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE“

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR.09.2.1-ESFA-K-728-02-0074 „LEAN MODELIO DIEGIMAS SIEKIANT PAGERINTI UGDYMO KOKYBĘ, PASKATINTI POKYČIUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VEIKLOJE”.

Tikslas – pagerinti pamatuojamus ugdytinių pasiekimus, nuolat taikant LEAN vadybos metodus.

Projekto metu bus diegiami trys ikimokyklinio ugdymo įstaigoms aktualiausi metodai: susirinkimų ir problemų kėlimo sistema, problemų sprendimo ir visų darbuotojų įtraukimo metodika. Tikimasi, kad LEAN vadybos metodologija padės pagerinti ugdytinių pasiekimus.

Projekte dalyvauja 5 Kretingos rajono ugdymo įstaigos: Kretingos mokykla-darželis “Žibutė”, Kretingos S. Daukanto progimnazija, Kretingos lopšelis-darželis “Pasaka”, Kretingos r. Kurmaičių pradinė mokykla, Kretingos r. Darbėnų gimnazija. Klaipėdos miesto ikimokyklinės įstaigos: lopšelis-darželis „Liepaitė“, lopšelis-darželis „ Nykštukas“, lopšelis-darželis “Putinėlis”, lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, lopšelis-darželis „Traukinukas“, lopšelis-darželis „Vėrinėlis“. Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bangelė“ Šiaulių lopšelis-darželis ,,Coliukė“, Šiaulių lopšelis-darželis ,,Dainelė“, Šiaulių lopšelis-darželis ,,Trys nykštukai“, Šiaulių lopšelis-darželis ,,Vaikystė“ . 

Konsultuojanti mokykla – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, projekto partneris.

Projekto vertė: 115 032,72 Eur

Projekto trukmė: 2019-10-2022-04