Pagrindinio ugdymo skyriaus mokinių tarybą sudaro 7-10 jaunimo klasių deleguoti atstovai. Susirinkimo metu atviru balsavimu renkamas mokinių tarybos pirmininkas.  Į mokinių tarybos susirinkimus kviečiami ne tik tarybos nariai, bet ir visi norintys dalyvauti  skyriaus veikloje mokiniai.

Mokinių taryba:

2019-2020 m.m. mokinių tarybos sudėtis:

Nariai: