Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pedagogų kolektyvas
Gimnazijos pedagogai

 

KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

 

2018-2019 m.m.

 

DATA: 2018-09-01

Eil. nr.

Pavardė

Vardas

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

1.         

Abromavičienė

Neringa

Pradinių klasių mokytoja

Aukštasis

2.         

Aleksandrova

Olga

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Aukštasis

3.         

Andrijankina

Olga

Socialinė pedagogė metodininkė, neformalaus ugdymo mokytoja

Aukštasis

4.         

Andriukaitienė

Asta

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

5.         

Andriulionienė

Natalija

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

Aukštasis

6.         

Angulova

Larisa

Matematikos vyresnioji mokytoja

Aukštasis

7.         

Aniulienė

Irena

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

8.         

Anusevičienė

Liuda

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Aukštasis

9.         

Armonienė

Ilona

Neformalaus ugdymo mokytoja

Aukštasis

10.      

Bagdonienė

Ina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

11.      

Bakčejeva

Tatjana

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

12.      

Baradienė

Rita

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Aukštasis

13.      

Beliakova

Tatjana

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Aukštasis

14.      

Belozerskich

Nadežda

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Aukštasis

15.      

Bobrova

Ana

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Aukštasis

16.      

Brazaitienė

Loreta

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja

Aukštasis

17.      

Brezgina

Tatjana

Dailės mokytoja metodininkė, braižybos vyresnioji mokytoja

Aukštasis

18.      

Bukšnienė

Sada

Kūno kultūros mokytoja ekspertė

Aukštasis

19.      

Butvilienė

Salvinija

Pradinių klasių mokytoja

Aukštasis

20.      

Cherniauskiene

Anastasija

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Aukštasis

21.      

Čerenkova

Nina

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

22.      

Čiurlienė

Jana

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Aukštasis

23.      

Daduš

Eglė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui/ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

24.      

Dambrauskas

Ramūnas

Kūno kultūros mokytojas

Aukštasis

25.      

Daunorienė

Marija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė, dorinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

26.      

Deduchova

Ana

Dailės ir braižybos vyresnioji mokytoja

Aukštasis

27.      

Degutienė

Daiva

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Aukštasis

28.      

Djakova

Viktorija

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

29.      

Družinina

Alina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vaiko auginimo atostogose

30.      

Dumbliauskė

Daiva

Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

31.      

Dvilevičienė

Lilia

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

32.      

Gaurylienė

Gintarė

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Aukštasis

33.      

Gaus

Aleksandra

Rusų kalbos mokytoja

Aukštasis

34.      

Golovina

Jevgenija

Vyresnioji logopedė

Aukštasis

35.      

Goman

Daina

Istorijos vyresnioji mokytoja

Aukštasis

36.      

Gorbačiovienė

Ženeta

Psichologė , III kategorija

Aukštasis

37.      

Gorovaja

Svetlana

Muzikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

38.      

Gražulė

Olga

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Aukštasis

39.      

Griškevičius

Erikas

Gimnazijos direktorius

Aukštasis

40.      

Griškevičius

Jonas

Istorijos mokytojas

Aukštasis

41.      

Gūdinienė

Lina

Logopedė/spec. pedagogė

Aukštasis

42.      

Gvildienė

Jolanta

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

43.      

Gvildienė

Galina

Matematikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

44.      

Jablonskienė

Aurelija

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

45.      

Jackevičienė

Natalija

Muzikos vyresnioji mokytoja

Aukštasis

46.      

Jakubavičienė

Vida

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Aukštasis

47.      

Jankovskaja

Olga

Anglų kalbos mokytoja

Aukštasis

48.      

Jarašauskienė

Tatjana

Geografijos vyresnioji mokytoja

Aukštasis

49.      

Jermolajeva

Tatjana

Dailės vyresnioji mokytoja

Aukštasis

50.      

Jumatova

Ina

Rusų kalbos mokytoja ekspertė

Aukštasis

51.      

Juozapavičienė

Audronė

Chemijos vyresnioji mokytoja

Aukštasis

52.      

Juškaitė Lukenkienė

Aistė

Muzikos mokytoja

Aukštasis

53.      

Kaleinikova

Oksana

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

54.      

Kasiulionienė

Svetlana

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Aukštasis

55.      

Kasjanova

Zoja

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

56.      

Kazakevičienė

Zita

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Aukštasis

57.      

Kazlauskene

Eleonora

Psichologė, IV kategorija

Aukštasis

58.      

Kėblikienė

Sigita

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

59.      

Kirejeva

Lidija

Istorijos mokytoja ekspertė

Aukštasis

60.      

Kizys

Rimantas

Fizikos mokytojas metodininkas, technologijų vyr. mokytojas

Aukštasis

61.      

Klusaitienė

Daiva

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

62.      

Koblinec

Ana

Fizikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

63.      

Kochienė

Roma

Socialinė pedagogė

Aukštasis

64.      

Kolesnik

Svetlana

Matematikos mokytoja ekspertė

Aukštasis

65.      

Kopylova

Natalija

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

66.      

Kovalenko

Svetlana

Lietuvių kalbos mokytoja

Aukštasis

67.      

Kuznetsova

Natalia

Prancūzų kalbos mokytoja

Aukštasis

68.      

Lakickas

Artūras

Informacinių technologijų mokytojas

Aukštasis

69.      

Lankene

Anna

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja/vyr. logopedė

Aukštasis

70.      

Levickienė

Ingrida

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

71.      

Levin

Leonid

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Aukštasis

72.      

Liausienė

Zita

Pradinių klasių mokytoja, istorijos mokytoja metodininkė

Aukštasis

73.      

Lisauskienė

Laimutė Onutė

Technologijų mokytoja metodininkė

Aukštasis

74.      

Lukauskas

Tadas

Kūno kultūros mokytojas

Aukštasis

75.      

Mačiulaitienė

Ramūnė

Biologijos vyr. mokytoja

Aukštasis

76.      

Matiušova

Natalija

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Aukštasis

77.      

Mėgelaitis

Tatjana

Chemijos ir biologijos vyresnioji mokytoja

Aukštasis

78.      

Meškienė

Nijolė

Pradinių klasių mokytoja

Aukštasis

79.      

Mikalajūnas

Egidijus

Istorijos mokytojas metodininkas

Aukštasis

80.      

Mikalajūnienė

Jolanta

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Aukštasis

81.      

Mikulskis

Raimondas

Etikos ir matematikos mokytojas

Aukštasis

82.      

Mockutė

Lina

Šokio mokytoja

Aukštasis

83.      

Nekrasova

Lidija

Matematikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

84.      

Nikitina

Tatjana

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Aukštasis

85.      

Novikienė

Ana

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

86.      

Novikova

Tatjana

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Aukštasis

87.      

Novikova

Irina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

88.      

Ostaševskaja

Valentina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

89.      

Pachomovienė

Erika

Neformalaus ugdymo mokytoja

Aukštasis

90.      

Pakutinytė

Kristina

Pradinių klasių mokytoja

Vaiko auginimo atostogose

91.      

Parščenkova

Jelena

Bibliotekos vedėja

Aukštasis

92.      

Petkūnas

Nerijus Bernardas

Istorijos mokytojas metodininkas

Aukštasis

93.      

Povilionis

Rytis

Informacinių technologijų mokytojas

Aukštasis

94.      

Prostsevichute

Mariia

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

95.      

Raudonienė

Rasma

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Aukštasis

96.      

Ruzgienė

Rimantė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kūno kultūros mokytoja metodininkė

Aukštasis

97.      

Sarajeva

Jevgenija

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Aukštasis

98.      

Seiliūnaitė

Ona

Tikybos mokytoja

Aukštasis

99.      

Silkinienė

Neringa

Pradinių klasių mokytoja

Aukštasis

100.  

Slizevich

Alena

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

101.  

Smirnov

Aleksandr

Technologijų vyresnysis mokytojas

Aukštasis

102.  

Smirnova

Natalja

Fizikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

103.  

Sobčiukienė

Irina

Muzikos mokytoja

Aukštasis

104.  

Soboleva

Marina

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

105.  

Stalbovska

Hana

Technologijų ir tikybos mokytoja

Aukštasis

106.  

Stanislovavičienė

Irina

Etikos mokytoja ekspertė

Aukštasis

107.  

Stankienė

Daiva

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Aukštasis

108.  

Suchonickaja

Liudmila

Muzikos vyresnioji mokytoja

Aukštasis

109.  

Šimkevičienė

Irina

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

110.  

Šimkienė

Asta

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Aukštasis

111.  

Širobokova

Božena

Turizmo ir geografijos mokytoja metodininkė

Aukštasis

112.  

Špilkovas

Nomedas

Chemijos mokytojas metodininkas

Aukštasis

113.  

Švačko

Liana

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

114.  

Švelpa

Tomas

Kūno kultūros mokytojas

Aukštasis

115.  

Tamutis

Robertas

Matematikos mokytojas metodininkas

Aukštasis

116.  

Tarasenkova

Olesia

Informacinių technologijų mokytoja

Aukštasis

117.  

Tautkienė

Viktorija

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

118.  

Tolvaišienė

Tatjana

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

119.  

Trimailova

Svetlana

Matematikos mokytoja metodininkė

Aukštasis

120.  

Tumpa

Rokas

Kūno kultūros ir neformalaus ugdymo mokytojas

Aukštasis

121.  

Vainienė

Edita

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja

Aukštasis

122.  

Vaitkevičienė

Vilma

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Aukštasis

123.  

Vasiliauskienė

Aurelija

Etikos – ekonomikos mokytoja

Vaiko auginimo atostogose

124.  

Zelenkova

Tatjana

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

 

Eil. nr.

Pavardė

Vardas

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

1.           

Abromavičienė

Neringa

Pradinis ugdymas

Mokytoja

Aukštasis

2.           

Aleksandrova

Olga

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

3.           

Andrijankina

Olga

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė metodininkė

Aukštasis, magistrė

4.           

Andriulionienė

Natalija

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Aukštasis

5.           

Angulova

Larisa

Matematika

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

6.           

Aniulienė

Irena

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

7.           

Anusevičienė

Liuda

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

8.           

Bagdonienė

Ina

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Spec. vidurinis

9.           

Bakčejeva

Tatjana

Rusų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

10.       

Baradienė

Rita

Lietuvių kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

11.       

Beliakova

Tatjana

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja

Aukštasis

12.       

Belozerskich

Nadežda

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

13.       

Bobrova

Ana

Kūno kultūra

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

14.       

Brazaitienė

Loreta

Priešmokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Aukštasis

15.       

Brezgina

Tatjana

Dailė

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

16.       

Bukšnienė

Sada

Kūno kultūra darželio grupėse

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

17.       

Butvilienė

Salvinija

Pradinis ugdymas

Mokytoja

Aukštasis

18.       

Cherniauskiene

Anastasija

Anglų kalba

Mokytoja

Aukštasis

19.       

Čerenkova

Nina

Anglų kalba

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

20.       

Čiurlienė

Jana

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aukštasis

21.       

Daunorienė

Marija

Socialinė pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Socialinė pedagogė, vadybinės kategorijos nėra

Aukštasis magistrė

22.       

Deduchova

Ana

Dailė

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

23.       

Djakova

Viktorija

Priešmokyklinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

24.       

Družinina

Alina

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Aukštasis

25.       

Dumbliauskė

Daiva

Vokiečių kalba

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

26.       

Dvilevičienė

Lilia

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

27.       

Filipova

Valentina

Biologija

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

28.       

Gaurylienė

Gintarė

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

29.       

Golovina

Jevgenija

Logopedė

Logopedė

Aukštasis

30.       

Goman

Daina

Istorija

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

31.       

Gorbačiovienė

Ženeta

Psichologė

Psichologė

Aukštasis

32.       

Gorovaja

Svetlana

Muzika

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

33.       

Grafova

Valentina

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

34.       

Griškevičius

Erikas

Direktorius, chemijos ir informacinių technologijų mokytojas

II vadybinė kategorija,

Mokytojas metodininkas

Aukštasis, magistras

35.       

Griškevičius

Jonas

Istorija

Mokytojas

Aukštasis

36.       

Gvildienė

Jolanta

Rusų kalba

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

37.       

Gvildienė

Galina

Matematikas

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

38.       

Gražulė

Olga

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

39.       

Jackevičienė

Natalija

Muzika

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

40.       

Jakubavičienė

Vida

Lietuvių kalba

Mokytoja ekspertė

Aukštasis

41.       

Jankovskaja

Olga

Anglų kalba

Mokytoja

Aukštasis

42.       

Jarašauskienė

Tatjana

Geografija

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

43.       

Jermolajeva

Tatjana

Dailė

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

44.       

Jumatova

Ina

Rusų kalba

Mokytoja ekspertė

Aukštasis

45.       

Juozapavičienė

Audronė

Chemija - biologija

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

46.       

Kalinienė

Natalija

Anglų kalba

Mokytoja

Aukštasis

47.       

Karakuleva

Anželika

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

Aukštasis

48.       

Kasiulionienė

Svetlana

Informacinės technologijos

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

49.       

Kasjanova

Zoja

Rusų kalba

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

50.       

Kazakevičienė

Zita

Lietuvių kalba

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

51.       

Kazlauskene

Eleonora

Psichologė

Psichologė

Aukštasis

52.       

Kėblikienė

Sigita

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

53.       

Kirejeva

Lidija

Istorija

Mokytoja ekspertė

Aukštasis

54.       

Kizelaitė

Lijana

Neformalus ugdymas

Mokytojas

Aukštasis

55.       

Kizys

Rimantas

Fizika

Mokytojas metodininkas

Aukštasis

56.       

Klusaitienė

Daiva

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

57.       

Koblinec

Ana

Fizika

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

58.       

Kolesnik

Svetlana

Matematika

Mokytoja ekspertė

Aukštasis

59.       

Kopylova

Natalija

Rusų kalba

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

60.       

Kovalenkina

Marina

Biblioteka

Darbuotoja

Aukštasis

61.       

Kovalenko

Svetlana

Lietuvių kalba

Mokytoja

Aukštasis

62.       

Lakickas

Artūras

Informacinės technologijos

Mokytojas

Aukštasis

63.       

Levickienė

Ingrida

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

64.       

Levin

Leonid

Kūno kultūra

Mokytojas metodininkas

Aukštasis

65.       

Liausienė

Zita

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

66.       

Lisauskienė

Laimutė Onutė

Technologijos

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

67.       

Lukauskas

Tadas

Kūno kultūra pradinėse klasėse

Mokytojas

Aukštasis

68.       

Mambetkazijeva

Dinara

Prancūzų kalba

Mokytoja

Aukštasis

69.       

Matiušova

Natalija

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

70.       

Mėgelaitis

Tatjana

Biologija, chemija

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

71.       

Meškienė

Nijolė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

Aukštasis

72.       

Mikalajūnas

Egidijus

Istorija

Mokytojas metodininkas

Aukštasis

73.       

Mikalajūnienė

Jolanta

Lietuvių kalba

Mokytoja ekspertė

Aukštasis

74.       

Mikulevičienė

Olga

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Aukštasis

75.       

Mikulskis

Raimondas

Matematika

Mokytojas

Aukštasis

76.       

Nekrasova

Lidija

Matematika

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

77.       

Nikitina

Tatjana

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

78.       

Novikienė

Ana

Vokiečių kalba

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

79.       

Novikova

Tatjana

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

80.       

Pachomovienė

Erika

Neformalusis ugdymas

Mokytoja

Aukštasis

81.       

Parščenkova

Jelena

Biblioteka

Vedėja

Aukštasis

82.       

Petkūnas

Nerijus Bernardas

Istorija

Vyr. mokytojas

Aukštasis

83.       

Povilionis

Rytis

Informacinės technologijos

Mokytojas

Aukštasis

84.       

Raudonienė

Rasma

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

85.       

Ruzgienė

Rimantė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aukštasis

86.       

Sarajeva

Jevgenija

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

87.       

Silkinienė

Neringa

Pradinis ugdymas

Mokytoja

Aukštasis

88.       

Smirnov

Aleksandr

Technologijos

Vyresnysis mokytojas

Aukštasis

89.       

Smirnova

Natalja

Fizika

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

90.       

Soboleva

Marina

Rusų kalba

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

91.       

Stalbovska

Hana

Technologijos

Mokytoja

Aukštasis

92.       

Stanislovavičienė

Irina

Etika

Mokytoja ekspertė

Aukštasis

93.       

Stankienė

Daiva

Neformalusis ugdymas

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

94.       

Suchonickaja

Liudmila

Muzika

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

95.       

Šimkevičienė

Irena

Rusų kalba

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

96.       

Šimkienė

Asta

Lietuvių kalba

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

97.       

Širobokova

Božena

Geografija, turizmas

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

98.       

Špilkovas

Nomedas

Chemija, žmogaus sauga

Mokytojas metodininkas

Aukštasis

99.       

Švačko

Liana

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalba

III vadybinė kategorija.

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

100.   

Tamutis

Robertas

Matematika

Mokytojas metodininkas

Aukštasis

101.   

Tarasenkova

Olesia

Informacinės technologijos

Mokytoja

Aukštasis

102.   

Tautkiene

Viktorija

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Aukštasis

103.   

Tkačiukienė

Irena

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

104.   

Tolvaišienė

Tatjana

Rusų kalba,

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

105.   

Trimailova

Svetlana

Matematika

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

106.   

Vainienė

Edita

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aukštasis

107.   

Vaitkevičienė

Vilma

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

108.   

Vasiliauskienė

Aurelija

Vaiko auginimo atostogose

Mokytoja

Aukštasis

109.   

Viengalis

Konstantinas

Kūno kultūra

Mokytojas metoduininkas

Aukštasis

Administracija

erikas griskevicius

Erikas Griškevičius
Direktorius
II vadybinė kategorija

Chemijos mokytojas metodininkas,
informacinių technologijų vyr. mokytojas

Tel.: (8~37) 42 28 71
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CV

jana ciurliene

Jana Čiurlienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
II vadybinė kategorija

 • Kuruoja pradinių klasių ir socialinių mokslų (istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, žmogaus saugos) ir tiksliųjų mokslų (matematika, informatika) mokytojų metodinių grupių, metodinės tarybos veiklą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą,
 • Vykdo 1-4 bendrojo lavinimo ir III-IV gimnazinių klasių (rytinė pamaina), mokymo namuose, savarankiško mokymo, modulių dienynų kontrolę mokslo metų pradžioje (1-4, III-IV klasės) pasibaigus pusmečiui (III-IV klasės), pasibaigus mokslo metams (1-4, III-IV klasės);
 • Kuruoja mokinių tarybą;
 • Koordinuoja ir organizuoja mokinių profesinį informavimą ir konsultavimą ir kt.
 • Rengia 1-4 bendrojo lavinimo ir III-IV gimnazinių klasių tvarkaraščius.

Tel.: (8~37) 42 26 27
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

rimante ruzgiene

Rimantė Ruzgienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kūno kultūros mokytoja metodininkė
II vadybinė kategorija

 • Gimnazijos direktoriui esant eilinėse atostogose, išvykus į komandiruotę, sergant ar kitais atvejais laikinai einanti direktoriaus pareigas.
 • Kauno miesto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vykdo valstybinės kalbos kvalifikavimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminų organizavimo komisijos pirmininko pareigas.
 • Kuruoja rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos, menų, technologijų, dorinio ugdymo mokytojų metodinių grupių, informacinio centro, logopedo, spec. pedagogo, vaiko gerovės komisijos veiklą.

Vykdo:

 • 5-10 bendrojo lavinimo klasių (rytinė pamaina), mokymo namuose, savarankiško mokymo, modulių, neformalaus ugdymo TAMO dienynų kontrolę.
 • Rengia 5-8 bendrojo lavinimo ir I-II gimnazinių klasių pamokų ir neformalaus ugdymo užsiėmimų, pavadavimo, mokymo namuose, savarankiško mokymosi tvarkaraščius.

Tel.: (8~37) 42 26 27
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

edita vainiene

Edita Vainienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Anglų kalbos mokytoja
III vadybinė kategorija

 • Kuruoja lietuvių ir užsienio kalbų mokytojų metodinių grupių veiklą.
 • Koordinuoja ir organizuoja gimnazijos projektinės grupės, antikorupcinio ugdymo grupės, gimnazijos įsivertinimo grupės narių veiklas.
 • Kuruoja socialinio pedagogo, psichologo veiklas.
 • Kuruoja mokinių žinių lygio nustatymo grupės veiklą, Moodle virtualios aplinkos grupės veiklą.
 • Kuruoja mokytojų ir administracijos budėjimą gimnazijoje.
 • Kuruoja mokinių lankomumo kontrolės stebėseną, užtikrinant pamokinio proceso organizavimą suaugusiųjų, dirbančio jaunimo klasėse.
 • Vykdo 8 – I, II gimn. suaugusiųjų ir dirbančio jaunimo klasių, tų klasių modulių dienynų kontrolę.
 • Koordinuoja ir organizuoja mokinių karjeros planavimą ir konsultavimą 8 ir I – II jaunimo ir suaugusiųjų klasių mokinimas.
 • Rengia gimnazijos mėnesinį veiklos planą.
 • Rengia 8, I ir II gimnazinių suaugusiųjų klasių tvarkaraščius.

El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 marija daunoriene

Marija Daunorienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Socialinė pedagogė

 • Kuruoja kūno kultūros mokytojų metodinės grupės veiklą;
 • Kuruoja papildomas lietuvių kalbos ir rusų kalbos konsultacijas vedančių mokytojų veiklą;
 • Rengia III – IV vakarinių suaugusiųjų ir dirbančio jaunimo gimnazinių klasių pamokų, mokymo namuose ir savarankiško mokymosi tvarkaraščius.
 • Atsako už suaugusiųjų ir dirbančio jaunimo klasių ugdymo proceso organizavimą ir priežiūrą.
 • Vykdo III – IV suaugusiųjų ir dirbančio jaunimo klasių TAMO dienynų kontrolę.
 • Koordinuoja ir organizuoja mokinių karjeros planavimą ir konsultavimą III–IV gimnazijos vakarinių klasių mokymas.
 • Dalyvauja brandos egzaminų komisijų sudaryme ir jų veiklos organizavime.

El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Bronislovas Ručinskas

Bronislovas Ručinskas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Tel.: (8~37) 31 20 35
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Margarita Kovalenko

Margarita Kovalenko
Raštinės vedėja

Tel.: (8~37) 42 23 83
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

   

Valdymo struktūros schema

struktura2018

Struktūra

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija

Adresas: Vytauto pr. 50, LT-44322 Kaunas

Telefonas / faksas: (8~37) 42 23 83

Svetainė: www.puskinas.kaunas.lm.lt

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pagrindinio ugdymo skyrius

Adresas: V. Krėvės pr. 50, LT-50406 Kaunas

Telefonas / faksas: (8~37) 31 46 94

Svetainė: www.puskinas.kaunas.lm.lt

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius

Adresas: A Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas

Telefonas / faksas: (8~37) 22 65 77

Svetainė: www.puskinas.kaunas.lm.lt

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Į viršų