Administracija

erikas griskevicius

Erikas Griškevičius
Direktorius
II vadybinė kategorija

Chemijos mokytojas metodininkas,
informacinių technologijų vyr. mokytojas

Tel.: (8~37) 42 28 71
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CV

jana ciurliene

Jana Čiurlienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
II vadybinė kategorija

 • Kuruoja pradinių klasių ir socialinių mokslų (istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, žmogaus saugos) ir tiksliųjų mokslų (matematika, informatika) mokytojų metodinių grupių, metodinės tarybos veiklą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą,
 • Vykdo 1-4 bendrojo lavinimo ir III-IV gimnazinių klasių (rytinė pamaina), mokymo namuose, savarankiško mokymo, modulių dienynų kontrolę mokslo metų pradžioje (1-4, III-IV klasės) pasibaigus pusmečiui (III-IV klasės), pasibaigus mokslo metams (1-4, III-IV klasės);
 • Kuruoja mokinių tarybą;
 • Koordinuoja ir organizuoja mokinių profesinį informavimą ir konsultavimą ir kt.
 • Rengia 1-4 bendrojo lavinimo ir III-IV gimnazinių klasių tvarkaraščius.

Tel.: (8~37) 42 26 27
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

rimante ruzgiene

Rimantė Ruzgienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kūno kultūros mokytoja metodininkė
II vadybinė kategorija

 • Gimnazijos direktoriui esant eilinėse atostogose, išvykus į komandiruotę, sergant ar kitais atvejais laikinai einanti direktoriaus pareigas.
 • Kauno miesto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vykdo valstybinės kalbos kvalifikavimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminų organizavimo komisijos pirmininko pareigas.
 • Kuruoja rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos, menų, technologijų, dorinio ugdymo mokytojų metodinių grupių, informacinio centro, logopedo, spec. pedagogo, vaiko gerovės komisijos veiklą.

Vykdo:

 • 5-10 bendrojo lavinimo klasių (rytinė pamaina), mokymo namuose, savarankiško mokymo, modulių, neformalaus ugdymo TAMO dienynų kontrolę.
 • Rengia 5-8 bendrojo lavinimo ir I-II gimnazinių klasių pamokų ir neformalaus ugdymo užsiėmimų, pavadavimo, mokymo namuose, savarankiško mokymosi tvarkaraščius.

Tel.: (8~37) 42 26 27
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

edita vainiene

Edita Vainienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Anglų kalbos mokytoja
III vadybinė kategorija

 • Kuruoja lietuvių ir užsienio kalbų mokytojų metodinių grupių veiklą.
 • Koordinuoja ir organizuoja gimnazijos projektinės grupės, antikorupcinio ugdymo grupės, gimnazijos įsivertinimo grupės narių veiklas.
 • Kuruoja socialinio pedagogo, psichologo veiklas.
 • Kuruoja mokinių žinių lygio nustatymo grupės veiklą, Moodle virtualios aplinkos grupės veiklą.
 • Kuruoja mokytojų ir administracijos budėjimą gimnazijoje.
 • Kuruoja mokinių lankomumo kontrolės stebėseną, užtikrinant pamokinio proceso organizavimą suaugusiųjų, dirbančio jaunimo klasėse.
 • Vykdo 8 – I, II gimn. suaugusiųjų ir dirbančio jaunimo klasių, tų klasių modulių dienynų kontrolę.
 • Koordinuoja ir organizuoja mokinių karjeros planavimą ir konsultavimą 8 ir I – II jaunimo ir suaugusiųjų klasių mokinimas.
 • Rengia gimnazijos mėnesinį veiklos planą.
 • Rengia 8, I ir II gimnazinių suaugusiųjų klasių tvarkaraščius.

El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 marija daunoriene

Marija Daunorienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Socialinė pedagogė

 • Kuruoja kūno kultūros mokytojų metodinės grupės veiklą;
 • Kuruoja papildomas lietuvių kalbos ir rusų kalbos konsultacijas vedančių mokytojų veiklą;
 • Rengia III – IV vakarinių suaugusiųjų ir dirbančio jaunimo gimnazinių klasių pamokų, mokymo namuose ir savarankiško mokymosi tvarkaraščius.
 • Atsako už suaugusiųjų ir dirbančio jaunimo klasių ugdymo proceso organizavimą ir priežiūrą.
 • Vykdo III – IV suaugusiųjų ir dirbančio jaunimo klasių TAMO dienynų kontrolę.
 • Koordinuoja ir organizuoja mokinių karjeros planavimą ir konsultavimą III–IV gimnazijos vakarinių klasių mokymas.
 • Dalyvauja brandos egzaminų komisijų sudaryme ir jų veiklos organizavime.

El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Bronislovas Ručinskas

Bronislovas Ručinskas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Tel.: (8~37) 31 20 35
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Margarita Kovalenko

Margarita Kovalenko
Raštinės vedėja

Tel.: (8~37) 42 23 83
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

   
Į viršų