„Pati svarbiausia mūsų užduotis - neleisti augti mūro sienai savo širdyje. O ypač saugotis, kad netaptume akmeniu kitų sienose.“ /Bruno Ferrero/

Ne tik per Kalėdas, bet ir kasdienybėje prisiminkime, kad esame ne dėl savęs, o dėl kitų.

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos mokiniai ketvirtus metus iš eilės dalyvavo akcijoje – eisenoje „Baltas linkėjimas visiems“. Šiais metais projektą skyrėme Lietuvos 100 – mečiui. Akcijos idėja išlieka ta pati - sutelkti gimnazijos bendruomenę bendram darbui, raginti ugdytinius dvasiškai palaikyti vienišus žmones ir savo rankomis sukurtais erdviniais eglučių lankstiniais suteikti jiems džiaugsmo. Vaikai mokosi kūrybiškai panaudoti antrines žaliavas (makulatūrą), pabendrauti su miesto žmonėmis, kartu pasidžiaugti, palinkėti, kad išsipildytų jų svajonės ir lūkesčiai. Taip stengiamės ugdyti rūpinimąsi kiekvienu žmogumi, kartu patiriame dovanojimo džiaugsmą, mokome puoselėti pagarbą vienas kitam, toleranciją ir savitarpio supratimą.

 

 

 

Gruodžio mėnesio 1 – 18 dienomis visi norintys bendruomenės nariai – moksleiviai, mokytojai, moksleivių tėvai – lankstė eglutes . Eglučių lankstymui stengėmės naudoti laikraščių, žurnalų, sugadintų spaudinių popierių. Prie kiekvienos eglutės prikabinome vaiko ranka užrašytą palinkėjimą.

 

Akcijos metu gimnazijos bendruomenės nariai išlankstė 853 eglutes. Šiuos baltus linkėjimus gruodžio 19 - 21 dienomis 2C, 3C,4C ir 4D klasių mokiniai išdalino Kauno miesto gyventojams ir svečiams įvairiose miesto erdvėse. Gera buvo stebėti, koks džiaugsmas užlieja vaikų širdis, kai jie pamato šypsenomis besipuošiančius žmonių veidus. Kukli eglutė su palinkėjimu praskaidrino ne vieno praeivio dieną

 

Gruodžio 20d.4C klasės mokiniai su klasės mokytoja Rasma Raudoniene bei tikybos mokytoja Ona Seiliūnaite lankėsi ten, kur visada gyvas ilgesio jausmas - VŠĮ Globos namuose Šilainiuose. Vaikai kalbino senolius, klausėsi jų istorijų. Kai įteikė jiems eglaites, rankų darbo atvirukus, meduolinį namelį, dažnas ir ašarą nubraukė. Atsisveikinę su Globos namų gyventojais ir išėję į kiemą, vaikai sustojo ratu, apsikabino ir ...šypsojosi.

Kažkuris ištarė „Kaip gera širdelėje...“

 

Nuoširdžiai dėkoju klasių vadovams, kurie subūrė savo mokinius, jų šeimos narius ir sudalyvavo kasmetiniame projekte - akcijoje „Baltas linkėjimas visiems“.

Aktyvūs buvo pradinių klasių mokiniai:

1D (Eglė Mumgaudienė) - 67 eglutės, 2C (Gintarė Gaurylienė) - 100 eglučių,

4D (Daiva Degutienė) - 152 eglutės, 4C (Rasma Raudonienė - 164 eglutės),

3C (Neringa Silkinienė) - 170 eglučių.

 

Po 100 eglučių išlankstė Daivos Klusaitienės ir Svetlanos Kolesnikovos auklėtiniai.

 

Lai Kalėdos būna kiekvieną dieną – mylint, dalinantis, džiaugiantis, juokiantis, tikint stebuklais…

 

Akcijos iniciatorė pradinių klasių mokytoja metodininkė Rasma Raudonienė

Į viršų