Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos Pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai 2018 m. spalio – lapkričio mėn. dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuotame projekte ,,Sveikas kaip ridikas”.
Dalyvavimo projekte tikslas- stiprinti mokykloje sveiko gyvenimo būdo, darnaus mobilumo, fizinio aktyvumo skatinimo iniciatyvas. Projekto uždaviniai: 1.Įtraukiant mokinius į aktyvias veiklas, stiprinti mokymosi motyvaciją. 2.Stiprinti sveiko gyvenimo būdo įgūdžius. 3.Skatinti mokinių fizinį aktyvumą. Projekto tikslinė grupė – pradinių klasių: 1-4 bei 5,6 klasių mokiniai.
Projekto metu vykdytos veiklos:


1. Fizinės aktyvacijos integracija į dalykų pamokas.
Integruotos tiksliųjų ir gamtos mokslų, žmogaus saugos bei kūno kultūros judriosios pamokos.
Integruotų pamokų metu dalykų mokymasis vyks atliekant judrius žaidimus, aktyvias veiklas, kad mokiniai turėtų galimybę per patyrimines veiklas kitaip įsisavinti tiksliųjų bei gamtos mokslų dalykų turinį.
1.1.Integruota gamta ir žmogus – matematikos pamoka ,,Judame, matuojame, skaičiuojame“, 10-04 d. Pamokos metu mokiniai stiprino darbo komandoje įgūdžius:
Atlikdami nesudėtingus pratimus ir matavimus, įsivertino savo fizinę būklę; per nustatytą laiką ir nurodytame plote suskaičiavo medžius ir juos suskirstė pagal nurodytus parametrus; diskutuodami aptarė rūpimus, su fizine sveikata susijusius klausimus.

1

1.2.Integruota kūno kultūros, gamta ir žmogus, rusų kalbos pamoka ,,Mokomės judėdami“:
Pamokos metu mokiniai dalyvavo sportinėse estafetėse, rusų kalba mokėsi sportinius terminus, atliko pratybų užduotis apie žmogaus sveikatą ir jos stiprinimą.

2

1.3.Integruota gamta ir žmogus bei žmogaus saugos pamoka 6 klasei ,,Žiemos pavojai“:
Pamokoje mokiniai susipažino su žiemą tykančiais sveikatos sutrikimų bei fizinių traumų pavojais, nagrinėjo, kaip apsisaugoti nuo virusinių ligų, mokėsi taisyklingų mankštos pratimų.
1.4. Integruota gamta ir žmogus bei žmogaus saugos pamoka 5 klasei ,,Sportuojame saugiai“.
Pamokoje mokiniai, atlikdami mankštos pratimus, aptarė mankštos naudą smegenų aktyvumui gerinti, sužinojo 10 pagrindinių taisyklių, kurių verta laikytis norint sumažinti traumos tikimybę.

3

2. Sveikos gyvensenos ugdymo pamokos pradinėse klasėse ,,Sveikos mitybos principai“.
Įtraukiant mokinius į sveikos mitybos principus atitinkančių patiekalų gaminimo procesą, ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai bei stiprinama mokymosi motyvacija. 1-4 klasių mokiniams buvo pravestos pamokos, per kurias mokiniai buvo supažindinti su sveikos mitybos principais, mitybos įpročių įtaka sveikatai, aktyvumui. Pradinių klasių mokiniai kartu su tėveliais domėjosi, kas yra sveiki užkandžiai, rinkosi receptus, bandė gaminti. Buvo surengta paruoštų sveikų užkandžių degustacija, nutarta, kuo vaikai gali smaguriauti per pertraukas.

4

Projekto koordinatoriai:

Chemijos vyr. mokytoja Audronė Juozapavičienė

Į viršų