Erasmus+ projektas „Improving Teachers Competencies by Sharing Experiences between EU Partners“. Projekto partnerių susitikimas Rumunijoje.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Vainienė vasario 25-28 dienomis vyko į Rumuniją, Aleksandriją susitikti su projekto partneriais iš Turkijos, Rumunijos ir Ispanijos. Nuolatinės permainos moksle ir technikoje, socialinės transformacijos kelia naujus reikalavimus mokyklai, o tuo pačiu ir mokytojo karjerai. Projekto tikslas susijęs su gerosios patirties sklaida, partnerių bendradarbiavimu, mokytojų-tėvų-mokinių bendradarbiavimo sistemos kūrimu. Šiuo projektu tikimasi prisidėti prie geresnės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kokybės bei mokytojus orientuoti į profesinei veiklai reikalingų kompetencijų nuolatinę siekiamybę. Reikia pažymėti, kad kvalifikacijos tobulinimas yra nuolatinis, visą gyvenimą trunkantis procesas, nes pats ugdymo turinys ir kam keliami reikalavimai yra kintantys dėl įvairių vidinių ir išorinių priežasčių, nuolat besikeičiančio konteksto, gyvenimo realijų. Šiame projekte dalyviai iš Turkijos, Rumunijos, Ispanijos ir Lietuvos sieks perteikti gerąją patirtį ir pasidalinti įvairiais metodais, bei kultūriniais skirtumais ne tik kasdieninėje veikloje, bet ypatingai švietimo sistemoje. Susitikimo metu Rumunijoje aptartos projekto partnerių šalių švietimo sistemos ir jos ypatumai. Taip pat aptarti projekto tikslai, esminės veiklos ir tolimesni susitikimai. Jau gegužės mėnesį įvyks antras projekto partnerių susitikimas Lietuvoje.

Rumunija2 1

Į viršų