Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Kauno m. savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimu T-178 gimnazija turi struktūrinį padalinį – Pagrindinio ugdymo skyrių (V.Krėvės pr. 50).

       Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje vykdomas mokinių ugdymas pagal

  • pradinio ugdymo programą (lietuvių kalba);
  • pagrindinio ugdymo programą (lietuvių kalba)

      2020-2021 m.m. gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje suformuotos 4 pradinės specialiojo ugdymo klasės mokiniams, 11 klasių komplektai skirti 5-10 klasių mokiniams.

      Siekiant sėkmingai įgyvendinti pagrindinio ugdymo programą ir užtikrinti  efektyvią teisinę, socialinę, psichologinę pagalbą rizikos grupei priklausantiems mokiniams gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje veikia resocializacijos centras. Resocializacijos centre vykdomas neformalusis ugdymas, siekiant per sportinę, meninę, turistinę veiklą ugdyti mokinių socialinį psichologinį atsparumą neigiamai visuomenės įtakai, taip pat siekiant ugdyti pasitikėjimą savimi, discipliną ir asmens vertės pajautimą.

       Mokiniams teikiama pagalba karjeros planavimo srityje, mokiniams organizuojamos išvykos į profesinio mokymo mokyklas, susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis.

       Organizuojamas prasmingas mokinių užimtumas per pertraukas, organizuojamos edukacinės  išvykos į kultūros ir istorijos paveldo objektus.

Resocializacijos centras:

        Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje 2020-2021 m.m. yra 8 būreliai: jaunieji dizaineriai, krepšinis 3x3, stalo tenisas, kūno rengyba, turizmas, sportas – sveikata, solinis dainavimas, piešimas.

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus tradicijos:

Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių paminėjimas

1991 m. Sausio 13-osios aukoms atminti respublikinė akcija “Atmintis gyva, kol liudija”;

Kovas

Valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji

Vasaris

Nepriklausomybės atkūrimo diena – Kovo 11-oji

Kovas

Žinių viktorinos

Istorijos – geografijos žinių viktorina, skirta Valstybės atkūrimo dienai paminėti

Sausis

Biologijos – geografijos žinių viktorina, skirta Žemės dienai paminėti

Kovas

Informatikos žinių viktorina

Balandis

Matematikos žinių viktorina

Gegužė

Kalbų  žinių viktorina, skirta Europos kalbų dienai paminėti

Rugsėjis

Kalbų  žinių viktorina, skirta Europos kalbų dienai paminėti

Rugsėjis

Sporto renginiai

Sveikatingumo dienos

Spalis, gegužė

Kalėdinis krepšinio, teniso turnyras

Gruodis

Vasaris – mano sveikatos mėnuo: Plaukimo varžybos; Futbolo varžybos; Krepšinio varžybos.

Vasaris

Pagrindinio ugdymo skyriaus šventės

Rugsėjo 1-oji  -  Žinių diena

Rugsėjis

Mokytojų diena

Spalis

Sveika gyva , Kalėdų Viešnia

Gruodis

Užgavėnės

Vasaris

Kaziuko mugė

Kovas

Socialinė veikla

Švaros akcija

Balandis - spalis

Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje vykdomas projektas “Visos dienos mokykla”. Siekiant užtikrinti prasmingą mokinių užimtumą ir patenkinti mokinių bei jų tėvelių poreikius 2020-2021 m.m. 1-5 klasių mokiniai ugdomi nuo 8.20 iki 17.00 val. mokinių užimtumas organizuojamas remiantis gimnazijos filosofija “Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės. 2020-2021  m.m. įgyvendinamas Visos dienos mokyklos I-as modelis: